نوت

 • 48
 • 128
 • 6.3
 • 4000 ‌
Xiaomi Redmi Note 8 2021 4GB-128GB
 • 48
 • 64
 • 6.3
 • 4000 ‌
Xiaomi Redmi Note 8 2021 4GB-64GB
 • 48
 • 128
 • 6.5
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 5G 6GB-128GB
 • 48
 • 128
 • 6.5
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB-128GB
 • 108
 • 64
 • 6.67
 • 5020 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB-64GB
 • 108
 • 128
 • 6.67
 • 5020 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB-128GB
 • 108
 • 128
 • 6.67
 • 5020 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB-128GB
 • 48
 • 64
 • 6.43
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi Note 10 4GB-64GB

نوت

عضویت در خبرنامه

از آخرین خبرها و جدیدترین تخفیفات با خبر شوید