گوشی ها

 • 50
 • 128
 • 6.5
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi 10 2022 6GB-128GB
 • 13
 • 64
 • 6.53
 • 5000
Xiaomi Redmi 10A 3GB-64GB
 • 13
 • 128
 • 6.53
 • 5000
Xiaomi Redmi 10A 4GB-128GB
 • 13
 • 32
 • 6.53
 • 5000
Xiaomi Redmi 10A 2GB-32GB
 • 50
 • 128
 • 6.71
 • 5000
Xiaomi Redmi 10C 4GB-128GB
 • 50
 • 64
 • 6.71
 • 5000
Xiaomi Redmi 10C 4GB-64GB
 • 13
 • 32
 • 6.52
 • 4500‌
Hisense E50 Lite 3GB-32GB
 • 13
 • 64
 • 6.55
 • 5100 ‌
Hisense E50 4GB-64GB
 • 50
 • 128
 • 6.5
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi 10 6GB-128GB
 • 64
 • 128
 • 6.43
 • 5000 ‌
Xiaomi Redmi 10S 6GB-128GB
عضویت در خبرنامه

از آخرین خبرها و جدیدترین تخفیفات با خبر شوید