گوشی موبایل

 • 12
 • 64
 • 5.45
 • 3000 ‌
Xiaomi Redmi 6 - 64GB
 • 64
 • 512
 • 6.67
 • 6000
Xiaomi Poco X5 12GB -512GB
 • 64
 • 256
 • 6.67
 • 6000
Xiaomi Poco X5 12GB -256GB
 • 64
 • 256
 • 6.67
 • 6000
Xiaomi Poco X5 8GB -256GB
 • 64
 • 128
 • 6.67
 • 6000
Xiaomi Poco X5 8GB -128GB
 • 200
 • 256
 • 6.67
 • 5000 ‌
Xiaomi 12T Pro 12GB-256GB
 • 200
 • 256
 • 6.67
 • 5000 ‌
Xiaomi 12T Pro 8GB-256GB
 • 200
 • 128
 • 6.67
 • 5000 ‌
Xiaomi 12T Pro 8GB-128GB
 • 200
 • 256
 • 6.28
 • 4500
Xiaomi 12T 8GB-256GB
 • 200
 • 128
 • 6.28
 • 4500
Xiaomi 12T 8GB-128GB
 • 64
 • 256
 • 6.67
 • 5065
Xiaomi Poco F5 GT 12GB-256GB
 • 64
 • 256
 • 6.67
 • 5065
Xiaomi Poco F5 GT 8GB-256GB
 • 64
 • 128
 • 6.67
 • 5065
Xiaomi Poco F5 GT 8GB-128GB
 • 64
 • 128
 • 6.67
 • 5065
Xiaomi Poco F5 GT 6GB-128GB
 • 64
 • 128
 • 6.67
 • 4700
Xiaomi Poco F5 6GB -128GB
عضویت در خبرنامه

از آخرین خبرها و جدیدترین تخفیفات با خبر شوید