گوشی موبایل

 • 64
 • 256
 • 6.67
 • 4700
Xiaomi Poco F5 8GB -256GB
 • 50
 • 512
 • 6.59
 • 4500
Xiaomi 13S Pro 12GB-512GB
 • 50
 • 256
 • 6.59
 • 4500
Xiaomi 13S Pro 12GB-256GB
 • 50
 • 256
 • 6.59
 • 4500
Xiaomi 13S Pro 8GB-256GB
 • 50
 • 128
 • 6.59
 • 4500
Xiaomi 13S Pro 8GB-128GB
 • 64
 • 512
 • 6.55
 • 4500
Xiaomi 13S Ultra 12GB-512GB
 • 64
 • 256
 • 6.55
 • 4500
Xiaomi 13S Ultra 12GB-256GB
 • 64
 • 256
 • 6.55
 • 4500
Xiaomi 13S Ultra 8GB-256GB
 • 64
 • 128
 • 6.55
 • 4500
Xiaomi 13S Ultra 8GB-128GB
 • 108
 • 512
 • 6.7
 • 4700
Xiaomi 13S 12GB-512GB
 • 108
 • 256
 • 6.7
 • 4700
Xiaomi 13S 12GB-256GB
 • 108
 • 256
 • 6.7
 • 4700
Xiaomi 13S 8GB-256GB
 • 108
 • 128
 • 6.7
 • 4700
Xiaomi 13S 8GB-128GB
 • 108
 • 512
 • 6.9
 • 5000
Xiaomi 13 Ultra 12GB-512GB
 • 108
 • 256
 • 6.9
 • 5000
Xiaomi 13 Ultra 12GB-256GB
 • 108
 • 256
 • 6.9
 • 5000
Xiaomi 13 Ultra 8GB-256GB
عضویت در خبرنامه

از آخرین خبرها و جدیدترین تخفیفات با خبر شوید