درخواست نمایندگی خدمات شرکت تسک میران

متقاضی محترم نمایندگی خدمات مشتریان شرکت تسک میران

با عرض سلام و تشکر از علاقمندی جنابعالی برای همکاری با شرکت تسک میران، خواهشمند است فرم زیر را بطور کامل تکمیل نموده به همراه مدارک مورد نیاز زیر ارسال فرمایید:

– تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل مرکز خدمات به نام متقاضی

–  تصویر آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی

–   تصویر جواز کسب به نام متقاضی

–   تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر مرکز خدمات

–   تصویر یک قطعه عکس پرسنلی متقاضی

 – عکس از محل خدمات پس از فروش شامل نمای بیرونی ، سر در مرکز (با پوشش تابلو) ، عکس از داخل تعمیرگاه (محل پذیرش ، محل تعمیرات ، محل انبار قطعات و …)

–   تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر تعمیرگاه

 – تصویر مدرک اشتراک سرویس اینترنت پر سرعت

– تصویر سایر اسناد و مدارکی که مبین سوابق شغلی و دوره های آموزشی طی شده توسط متقاضی باشد.

تبصره:

–  تکمیل و ارسال مدارک هیچگونه مسوولیتی برای شرکت تسک میران نسبت به تایید یا واگذاری نمایندگی ایجاد نمی نماید

 – بررسی پرونده ها مستلزم طی مراحلی خاص بوده و در صورت لزوم با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.

– تایید تصویر مدارک فوق منوط به رویت اصل آنها می باشد و به مدارک مخدوش و ناقص رسیدگی نخواهد شد.