درخواست نمایندگی خدمات شرکت تسک میران

متقاضی محترم نمایندگی خدمات مشتریان شرکت تسک میران

با عرض سلام و تشکر از علاقمندی جنابعالی برای همکاری با شرکت تسک میران، خواهشمند است فرم زیر را بطور کامل تکمیل نمایید.

تبصره:

–  تکمیل و ارسال مدارک هیچگونه مسوولیتی برای شرکت تسک میران نسبت به تایید یا واگذاری نمایندگی ایجاد نمی نماید

 – بررسی پرونده ها مستلزم طی مراحلی خاص بوده و در صورت لزوم با متقاضی تماس گرفته خواهد شد.